Wesprzyj misje swoją ofiarą!

Ten, co sieje oszczędnie – oszczędnie też będzie żąć; a ten, co sieje według hojności – według hojności też będzie żąć. Każdy, jak sobie postanowił sercem, niech uczyni. Nie z udręki, czy z konieczności, albowiem Bóg miłuje wesołego dawcę. A Bóg jest zdatny by wam dać w obfitości każdą łaskę…

2 Kor 9, 6-8

Bardzo istotną pomocą dla misjonarzy i wiernych w krajach misyjnych są ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może w pełni realizować powierzone sobie zadania oraz pomagać tym, wśród których pracuje.

Także misjonarze powinni mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej. Do tego niezbędna jest pomoc płynąca od ludzi dobrego serca.

„Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji”

św. Jan Paweł II

Jeśli chcesz pomagać systematycznie, przelewać co jakiś czas ofiary, bądź ustawić stały przelew, najlepszym rozwiązaniem jest fundusze przesłać na konto
Konferencji Episkopatu Polski ds. misji. Jeśli chcesz przekazać jednorazową ofiarę możesz przelać ją na moje, specjalnie dla tych celów utworzone, konto.
Stałe zlecenie
/w złotówkach/

 
Tytuł przelewu:
Patronat misyjny – ks. Łukasz Chłopek – Kazachstan


Konferencja Episkopatu Polski ds. misji
ul. Byszewska 1

skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

06 1240 1037 1111 0000 0691 6772

Pojednycza ofiara
/w złotówkach/

 
Tytuł przelewu:
Ofiara na misje w Kazachstanie – /Twoje imię i nazwisko/

Łukasz Chłopek
Załęże 173
38-223 Osiek Jasielski

Bank Millenium

40 1160 2202 0000 0005 0116 0284

Pojednycza ofiara
/w dolarach/

 
Tytuł przelewu:
Ofiara na misje w Kazachstanie – /Twoje imię i nazwisko/

 Łukasz Chłopek
Załęże 173
38-223 Osiek Jasielski

Bank Millenium

21 1160 2202 0000 0005 0116 2954