Kto to jest Patron misji?

Każdy misjonarz mocą Ducha Świętego głosi Chrystusa w różnych krajach świata. Ci, którzy pragną rozciągnąć szczególną opiekę duchową i materialną nad konkretnym misjonarzem, w ten sposób go wspomagając w jego misji, mogą zostać Patronami Misji.

Taka osoba wspomaga misjonarza czy misjonarkę znanego z imienia i z nazwiska poprzez:
codzienną pamięć modlitewną, uczestniczenie w Eucharystii i częstą Komunię Świętą, ofiarowane cierpienia i niesione krzyże codzienności.
Oprócz tego Patron w miarę możliwości przeznacza dobrowolne ofiary na utrzymanie swojego misjonarza oraz na dofinansowanie ich konkretnych prac w krajach misyjnych. Każdy grosz jest wielką pomocą dla misji i misjonarzy.

Jakie korzyści ma z tego Patron Misji?

Każdy, kto zadeklaruje się zostać takim patronem misji, jest otaczany modlitwą przez wybranego przez siebie misjonarza, a także ma możliwość korespondencji z nim, w której może przedstawiać swoje konkretne prośby o modlitwę. Ponadto wyrazem duchowej łączności są otrzymywane życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.

Jak zostać Patronem Misyjnym?

Aby zostać Patronem Misji trzeba złożyć deklarację patronacką: pocztą tradycyjną lub internetowo.
Deklarację z podaniem danych osobowych (których administratorem będzie KEP ds. misji): imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email oraz podanie imienia i nazwiska konkretnego misjonarza (ja zachęcam bardzo, aby wpisać tam ks. Łukasz Chłopek – Kazachstan 😀). Taką deklarację Patronatu misyjnego należy przesłać na adres:

Komisja Episkopatu Polski ds. misji 
ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

Taką deklarację można złożyć także internetowo (ta wersja jest o wiele bardziej wygodniejsza 😀 ) na stronie www.misje.pl (http://www.proloc.pl/formularze_on_line3/formularz_projektu.php).

Złożyłem deklarację. I co dalej?

Od tego momentu stałeś się Misjonarzem, poprzez duchowe i materialne wsparcie misji. Pamiętaj, że każdego dnia Twój misjonarz o Tobie pamięta, modli się za Ciebie i Twoją rodzinę i CZEKA na wiadomości od Ciebie (w moim przypadku na maila o.lukasz.kaz@gmail.com)

Jeśli masz możliwość złożenia materialnego wsparcia to ofiary przesyła się na ogólne konto ds. misji z dopiskiem, np.: PATRONAT MISYJNY – KS. ŁUKASZ CHŁOPEK, KAZACHSTAN. W ten sposób każdy misjonarz może odebrać zebrane przez darczyńców ofiary.

Bardzo WAŻNE!
Taką darowiznę na cele misyjne można odliczyć od podatku!!!

 

Dodaj komentarz