Modlitwa męża lub żony

  • Post category:Modlitwy

Modlitwa żony/męża   Boże łaskawy, któryś mnie powołać raczył do świętego Sakramentu Małżeństwa, racz mnie oświecać przez Ducha Świętego, Boskiego Nauczyciela, we wszystkich powinnościach mojego stanu, abym je wszystkie znał(a),…

Czytaj dalejModlitwa męża lub żony

Modlitwa małżonka

  • Post category:Modlitwy

Modlitwa małżonka O Boże, któryś w Raju ustanowił małżeństwo, i nowym prawem, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, podniósł do godności Sakramentu! Proszę Cię o udzielenie mi łaski, abym dziś…

Czytaj dalejModlitwa małżonka