• Post category:Życie codzienne
  • Reading time:3 mins read

Smutna historia

Maleńka dziś wioska, około 400 mieszkańców, założona w czerwcu 1936 r. przez Polaków zesłanych do Kazachstanu z terenów Ukrainy, z Wołynia, nie odróżniała się niczym nadzwyczajnym. I nawet dziś nie wszyscy mieszkańcy Północnego Kazachstanu wiedzą, że w małej wiosce w ich regionie, w Oziornoje dokonał się niezwykły cud interwencji Bożej Rodzicielki.

Suchy kazachski step okazał się nie tylko miejscem walki o przetrwanie, ale także i o zachowanie wiary. Nie było tu kościołów, nie było kapłanów, a sowiecka władza surowo wykorzeniała wiarę, więc po kryjomu odmawiano modlitwy wyuczone jeszcze w ojczyźnie. Prowizoryczne domy, lepianki ze słomy, ziemi i gliny stawały się domowymi kościołami. Powieszony krzyż, obraz Matki Bożej czy świętego stawał się miejsce świętym, gdzie spotykano się na modlitwie.

W marcu 1941 roku deportowani katolicy umierali z głodu, ciężkich warunków życia i nieprzychylnej surowej zimy. Wojna tym bardziej nie pomogła w swobodnej organizacji osiedlenia się na kazachskim stepie.

Bogurodzica otacza opieką

Według przekazów najstarszych świadków, to po wzmożonych modlitwach różańcowych zesłanych tu Polaków, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP wydarzył się cud. Niespodziewanie przyszła odwilż, topniejący szybko śnieg utworzył w starym rozlewisku jezioro, w którym pojawiły się ryby, których nigdy nie widział w tym miejscu, w tym regionie. Zarybione jezioro przyniosło wycieńczonym mieszkańcom długo oczekiwane wybawienie od rychłej śmierci. Po ryby przyjeżdżali tu ludzie z innych odległych wiosek. A ktoś nawet wspominał, że funkcjonariusze NKWD starali się nie dopuścić do łowienia ryb na tym jeziorze, wywożąc je ciężarówkami „na potrzeby frontu”.

Spadkobiercy cudu

Z czasem zaczęto, według możliwości organizować oficjalne życie religijne. Zbudowano kościół, w którym od 1996 r. rozpoczęto nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu.

W 2007 r. Siostry Karmelitanki Bose założyły we wsi Klasztor Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca Maryi.

W 2013 roku Sanktuarium w Oziornoje zostało włączone w dzieło Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu Stowarzyszenia Królowej Pokoju.

2 lipca 2014 r. kardynał Robert Sarah poświęcił kaplicę ołtarzową Gwiazdy Kazachstanu. Jest to drugi ołtarz symbolizujący “Dwanaście Gwiazd w Koronie Maryi – Królowej Pokoju”.

Dodaj komentarz