• Post category:Modlitwy
  • Reading time:2 mins read

Modlitwa żony/męża

 

Boże łaskawy, któryś mnie powołać raczył do świętego Sakramentu Małżeństwa, racz mnie oświecać przez Ducha Świętego, Boskiego Nauczyciela, we wszystkich powinnościach mojego stanu, abym je wszystkie znał(a), o wszystkich pamiętał(a) i wszystkie wypełniał(a) za Twoją łaską, dla zbawienia mojej duszy.

Rządź mną i spraw, Najsłodszy Jezu, abym dla moich domowników i mojej rodziny i nikomu w niczym, złego przykładu nie dawał(a), ale abym zawsze prowadził(a) ich w Twojej służbie i w spełnianiu Twoich przykazań.

Niech Twoja miłość i bojaźń mieszkają pośród nas, niech przyozdobią we wszystkie cnoty Tobie miłe, i niech nas obdarzą i ubogacą wszelkimi pociechami i słodyczami Twojego ojcowskiego błogosławieństwa.

Daj mi Panie cierpliwie i dla Twojej miłości znosić wszystkie prace Achat Anasec (Prilosec) en Ligne sans Ordonnance , trudy i przykrości przywiązane do mojego stanu i losu.

Niech umiem zachować wierność i zgodę domową zachować, strzegąc przysięgi, którą Ci złożyłem(am), darując urazy i wypełniając wszystko, co powienienem według miłości, staranności i uległości.

Nie dopuść Boże, abym budował szczęśliwość i powodzenie mojego stanu na myśleniu o korzyściach doczesnych , ale spraw, abym przez nie, mógł się uświęcać i rosnąć w cnotach chrześcijańskich, szukając ciągle Twojej chwały i do niej dążąc. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz